Wageningen

Wageningen: grote capaciteit

Op de locatie Wageningen heeft Rijnzate drie loslocaties met een totale opslagcapaciteit van 50.000 ton. Er kunnen schepen met een capaciteit tot 5.000 ton en een lengte tot 135 meter worden gelost (grotere lengten in overleg met de havendienst). Wanneer alle locaties in vol bedrijf zijn, kan er 500 ton per uur worden gelost.

Efficiënt

Eén van onze drie loslocaties in Wageningen is ook geschikt voor de overslag van schip naar schip. Voor de aflevering op vrachtwagen beschikken we over 10 laadstraten. Zodoende verloopt de belading snel en worden chauffeurs vrijwel nooit geconfronteerd met wachttijden.

Bereikbaar en bevaarbaar

Wageningen is uitstekend bereikbaar dankzij de centrale ligging in Nederland. De haven ligt aan groot gekanaliseerd vaarwater en is daardoor ook goed toegankelijk voor grote schepen en kleinere coasters. Door de stroming in de Neder-Rijn is de kans op ijsgang gering. Zelfs in strenge winters kan er nagenoeg altijd worden gevaren.

Eigen ijkmeesters

Rijnzate beschikt in Wageningen over eigen gecertificeerde ijkmeesters. Zij komen goed van pas bij overslag van grotere naar kleinere schepen, of wanneer er moeilijk te wegen goederen moeten worden gelost.