Kwaliteit staat centraal

Kwaliteit staat centraal

In deze tijd van strenge wet- en regelgeving − ook op Europees niveau − is kwaliteit een vereiste voor elke schakel in de keten die leidt tot diervoeders. Bij Rijnzate zijn we ons dat terdege bewust. Ook al zijn we nooit zelf eigenaar van de goederen die we op- en overslaan, we zien het als onze plicht om er uiterst zorgvuldig mee om te gaan. Zo werken we volgens een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem: GMP+ (inclusief HACCP).