Tracking & Tracing

Gescheiden opslag en partijregistratie

Wanneer u diervoedergrondstoffen wilt opslaan, moet u duidelijkheid kunnen bieden over het eigenaarschap ervan. Met het oog daarop biedt Rijnzate volop mogelijkheden om aangeleverde partijen gescheiden op te slaan. Daarbij verzorgen we ook de bijbehorende registratie − waarbij elke partij een uniek nummer krijgt − en de verdere bewijsvoering met betrekking tot tracking & tracing.